Postup úhrady členství - platí pro nové i stávající členy

Unikátní on-line systém registrace členství

Pro přihlášení do Alpenvereinu (i pro kombinace členství AV vč. ČHS či KČT) je k dispozici on-line přihlašovací formulář, který vám současně vypočte, kolik za zvolený typ členství vč. dalších nabídek (připojištění invalidity, předplatné časopisu lidé&HORY či TURISTA) zaplatíte. Pomocí tohoto on-line formuláře zjednodušujeme komunikaci při přihlášení do Alpenvereinu jak pro stávající, tak také pro nové členy.

Registrační on-line systém, který byl spuštěn k 1. 9. 2014 a je stále v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz, byly během ročního provozu v mnoha detailech přizpůsobeny požadavkům našich partnerů. Celý tento systém bude postupně doplňován o další dílčí funkce, které dále zjednoduší komunikaci s každým zájemcem o členství. Urychlí se tím registrace každého zájemce a to i ze vzdálených míst. Unikátní systém pojištění, který je součástí tohoto členství, bude tedy rychleji a flexibilněji dostupný.
Poměrně velké množství zájemců, kteří se registrovali na pobočkách u našich partnerů a to i v sobotu nebo v neděli, odcházeli po úhradě členství s dokladem o platné registraci a platným Provizorním členským průkazem. 
Respektováním pokynů pro registraci značně ulehčíte celý proces vystavování průkazů a tím se vyhnete zpoždění s vyřizováním nebo prodlužováním členství. Pokud po třech týdnech po provedené úhradě členství neobdržíte průkazy poštou na vámi udanou adresu, kontaktujte nás.

Možnosti registrace či obnovení členství:

1. osobně v centrále Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze - adresa ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. V tomto případě bude registrace provedena na místě, na místě rovněž provedete úhradu hotově nebo kartou (peníze neposílejte převodem). Průkazy AV vystavujeme na počkání. Při úhradě členství AV+ČHS nebo AV+KČT obdržíte doklad o provedené úhradě. Tento doklad uschováte - využijete ho při podání žádosti o členský průkaz ČHS nebo KČT.

2. kartou přes internet nebo převodem na účet - on-line přihlašovací formulář, na konci registrace zvolte platbu kartou přes internet nebo převodem na účet. Při platbě převodem na náš účet č. 2900449689/2010 vedený u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, obdržíte emailem provizorní průkaz, jakmile bude Vaše platba připsána na náš účet (pokud posíláte peníze z FIO banky, obdržíte provizorní průkaz do 15 min; pokud z jiné banky - provizorní průkaz obdržíte po připsání příspěvku což bývá obvykle do 2 dnů). 
Při platbě kartou přes internet obdržíte provizorní průkaz okamžitě po úspěšné transakci. Platba kartou je u nás zdarma.
Průkazky AV posíláme poštou.
Průkazy KČT obdržíte na sekretariátu KČT nebo v příslušném odboru.
Průkazy ČHS posílá na vaši adresu sekretariát ČHS nebo si ho tam vyzvednete.
Pokud provádíte úhradu členství na účet za více členů najednou, pošlete laskavě informaci mailem, koho se platba týká.

3. výjimečně převodem na účet bez využití on-line registrace - účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. V tomto případě na email prihlaska@alpenverein.cz pošlete informaci o tom jaký typ členství a jaké služby jste uhradili, jakou částku jste poslali, z kterého účtu a kdy jste úhradu poslali a na jakou adresu chcete originál průkazu poslat. Pokud provedete úhradu za více zájemců, pošlete jména všech zájemců a další údaje dle předešlého popisu. Průkazy AV posíláme poštou. Pokud provedete touto formou úhradu za členství AV+ČHS nebo AV+KČT, průkaz AV obdržíte poštou od ALPY v Praze 5, průkaz ČHS nebo KČT posílají na vaši adresu po vyžádání sekretariáty nebo oddíly ČHS nebo KČT, nebo si ho tam vyzvednete.

4. poštovní složenkou - na výše uvedenou adresu nebo na účet. I v tomto případě vyplňte on-line přihlašovací formulář. Na poštovní poukázku uveďte variabilní symbol vygenerovaný registračním formulářem. V případě, že provedete úhradu složenkou na účet, pošlete kopii dokladu o platbě - to kvůli včasné a správné identifikaci platby. Průkaz AV posíláme poštou, průkazy ČHS nebo KČT získáte na sekretariátu nebo na oddílu ČHS nebo KČT.

Při hromadné objednávce členství AV+ČHS nejprve kontaktujte centrálu Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze, bez předchozí domluvy a registrace peníze za členství AV+ČHS neposílejte. V případě osobního sjednání je nutné znát jména, adresy a data narození všech členů, pro které členství objednáváme.


Registrace členství na Slovensku:

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu?
Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.


Přijímáme platební karty (na prodejně od roku 2006, na internetu od 15.6.2016):

MastercardVisa

 

Platby kartou zprostředkovává:

Fio banka

 

 

PRŮKAZKY ČHS

Po uhrazení členství AV+ČHS a obdržení členského průkazu AV následuje vystavení členského průkazu ČHS. Průkaz ČHS můžete získat osobně na sekretariátu ČHS (adresa Donská 275/9, 101 00 Praha 10, Vršovice), nebo vám může být zaslán poštou.

Sekretariátu ČHS předložíte doklad o úhradě členství AV+ČHS. Pokud jej nemáte, ověří sekretariát vaši platbu v seznamu plátců, který v intervalu čtrnácti dnů obdrží od společnosti ALPY. Pokud sekretariát ověří, že již jste členem ČHS, vystaví vám na místě průkaz ČHS.

U osob, které dosud nebyly členy ČHS nebo jim členství skončilo z důvodu neplacení členských příspěvků, je vystavení průkazu ČHS podmíněno vstupem do ČHS. Pro vstup do ČHS je nezbytné zaslání vyplněné přihlášky na sekretariát ČHS, popř. vyplnění registračního formuláře na webu ČHS. Podrobné informace včetně přihlášky a registračního formuláře naleznete na webu ČHS v rubrice členství - www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs/kombinovane-clenstvi-chs-oeav/.