Studijní a pracovní úrazy

Člen AV, který jede na krátkodobou studijní cestu, je pojištěn bez omezení (dle podmínek pojištění).

Člen AV, který jede na krátkodobou pracovní cestu, je pojištěn pouze částečně:
- po dobu trvání výkonu práce nejsou pojištěny výdaje za záchranné akce (dle bodu 1 podmínek), pojištěné jsou však výdaje za lékařské ošetření (dle bodu 2 podmínek)
- ve volném čase (po ukončení pracovní činnosti) je člen AV pojištěn bez omezení.