Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde


ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU v r. 2019


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2019 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1955 − 1991)
1 610,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby
senioři od 65 let (roč. 1954 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1992 − 2000)
1 240,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
680,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2001 a mladší)
680,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis 2 850,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 610,− Kč
nebo muž invalidní 680 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis 1 920,− Kč
nebo muž invalidní 680 Kč + matka invalidní 680 Kč + děti gratis 1 360,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. Nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiných doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2018 tj. platil naposledy členství v roce 2017 nebo v roce 2016 platí, že může obnovit členství pro rok 2019 jako nový člen již k 1.9.2018 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2018.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU + ČHS 2019

I na rok 2019 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2019 platí od 1. 9. 2018. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství    
dospělý muž nebo dospělá žena 1959 − 1991 2 010,− Kč
dospělý muž nebo dospělá žena 1955 − 1958 1 610,− Kč
B − členství    
partneři kategorie A 1959 − 1991 1 640,− Kč
partneři kategorie A 1955 − 1958 1 240,− Kč
členové horské záchr. služby   1 640,− Kč
senioři 65 let a starší 1954 a starší 1 240,− Kč
junioři (19-25 let) 1994 − 2000 1 540,− Kč
junioři (26-27 let) 1992 − 1993 1 640,− Kč
B − členství    
zdravotně postižení   1 080,− Kč
Děti a mládež    
0 až 18 let 2001 a mladší 780,− Kč
0 až 18 let alespoň jeden rodič člen ČHS jeden rodič člen ČHS 2001 a mladší 680,− Kč
Rodinné členství    
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let   3 650,− Kč
rodič samoživitel/ka s jedním nebo více nezaopatřenými děti do 18 let   2 010,− Kč


ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU v r. 2018


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2018 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1954 − 1990)
1 610,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby
senioři od 65 let (roč. 1953 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1991 − 1999)
1 240,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
680,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2000 a mladší)
680,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis 2 850,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 610,− Kč
nebo muž invalidní 680 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis 1 920,− Kč
nebo muž invalidní 680 Kč + matka invalidní 680 Kč + děti gratis 1 360,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. Nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiných doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Novinka:
Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci od roku 2018 platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2017 tj. platil naposledy členství v roce 2016 nebo v roce 2015 platí, že může obnovit členství pro rok 2018 jako nový člen již k 1.9.2017 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2017.

Změna věkové hranice pro seniory - nová informace o výši členství pro rok 2018:
Horní věková hranice pro dospělého muže nebo dospělou ženu v produktivním věku se posunula (pro rok 2018 ročník 1954) a členství kategorie senior platí až od věku 65 let (od ročníku narození 1953). Současně ale platí, že stávající člen, který byl již v loňském roce zařazen v kategorii senior (ročníky 1954 až 1956) a měl uhrazené členství, zůstává i po této věkové úpravě v kategorii senior a platí i nadále snížené členství ve výši 1240 Kč. Tato úprava je i součástí on-line registrace - obnovení členství v ALPENVEREIN.CZ 2018.

Kategorie vdovec/vdova je od roku 2018 zrušena.


Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU + ČHS 2018

I na rok 2018 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2018 platí od 1. 9. 2017. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství    
dospělý muž nebo dospělá žena 1958 − 1990 2 010,− Kč
dospělý muž nebo dospělá žena 1954 − 1957 1 610,− Kč
B − členství    
partneři kategorie A 1958 − 1990 1 640,− Kč
partneři kategorie A 1954 − 1957 1 240,− Kč
členové horské záchr. služby   1 640,− Kč
senioři 65 let a starší 1953 a starší 1 240,− Kč
junioři (19-25 let) 1993 − 1999 1 540,− Kč
junioři (26-27 let) 1991 − 1992 1 640,− Kč
B − členství    
zdravotně postižení   1 080,− Kč
Děti a mládež    
0 až 18 let 2000 a mladší 780,− Kč
0 až 18 let alespoň jeden rodič člen ČHS jeden rodič člen ČHS 2000 a mladší 680,− Kč
Rodinné členství    
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let   3 650,− Kč
rodič samoživitel/ka s jedním nebo více nezaopatřenými děti do 18 let   2 010,− Kč


ČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2018
základní kategorie členství v KČT

Od 1. 9. 2017 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT na rok 2018 pro členy Klubu českých turistů (KČT) se všemi výhodami, které jsou součástí členství v AV. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku Výše příspěvku
    stávající člen KČT nový člen KČT
Kat. A      
dospělý muž nebo dospělá žena 1954 − 1957 1 620,− Kč 1 710,− Kč
  1958 − 1990 1 680,− Kč 1 810,− Kč
  1991 − 1992 1 310,− Kč 1 440,− Kč
Kat. B      
členové horské záchr.služby 1958 − 1990 1 310,− Kč 1 440,− Kč
junioři 1991 − 1992 1 310,− Kč 1 440,− Kč
  1993 − 1999 1 250,− Kč 1 340,− Kč
senioři - muži, ženy 1953 a starší 1 250,− Kč 1 340,− Kč
Kat. B      
zdravotně postižení   690,- Kč 780,− Kč
Děti a mládež      
0 až 18 let 2000 a mladší 690,− Kč 780,− Kč
Rodinné členství      
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1993 (příspěvek platí pouze rodiče)   3 070,− Kč 3 210,− Kč

Pozor - stávající členové odboru 111017 (Mapa Brno) platí částku jako noví členové.ČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2018
rozšířená kategorie členství v KČT

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku Výše příspěvku
    stávající člen KČT nový člen KČT
Kat. A      
dospělý muž nebo dospělá žena 1954 − 1957 1 940,− Kč 2 030,− Kč
  1958 − 1990 2 000,− Kč 2 130,− Kč
  1991 − 1992 1 630,− Kč 1 760,− Kč
Kat. B      
členové horské záchr.služby 1958 − 1990 1 630,− Kč 1 760,− Kč
junioři 1991 − 1992 1 630,− Kč 1 760,− Kč
  1993 − 1999 1 570,− Kč 1 660,− Kč
senioři - muži, ženy 1953 a starší 1 570,− Kč 1 660,− Kč
Kat. B      
zdravotně postižení   1 010,- Kč 1 100,− Kč
Děti a mládež      
0 až 18 let 2000 a mladší 1 010,− Kč 1 100,− Kč
Rodinné členství      
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1993 (příspěvek platí pouze rodiče)   3 390,− Kč 3 530,− Kč

Pozor - stávající členové odboru 111017 (Mapa Brno) platí částku jako noví členové.ČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2018
TOP kategorie členství v KČT

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku Výše příspěvku
    stávající člen KČT nový člen KČT
Kat. A      
dospělý muž nebo dospělá žena 1954 − 1957 2 760,− Kč 2 850,− Kč
  1958 − 1990 2 830,− Kč 2 960,− Kč
  1991 − 1992 2 460,− Kč 2 550,− Kč
Kat. B      
členové horské záchr.služby 1958 − 1990 2 460,− Kč 2 550,− Kč
junioři 1991 − 1992 2 460,− Kč 2 550,− Kč
  1993 − 1999 2 350,− Kč 2 440,− Kč
senioři - muži, ženy 1953 a starší 2 390,− Kč 2 280,− Kč
Kat. B      
zdravotně postižení   1 830,- Kč 1 100,− Kč
Děti a mládež      
0 až 18 let 2000 a mladší 1 790,− Kč 1 880,− Kč
Rodinné členství      
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1993 (příspěvek platí pouze rodiče)   4 170,− Kč 4 310,− Kč

Pozor - stávající členové odboru 111017 (Mapa Brno) platí částku jako noví členové.

 

ČASOPIS lidé&HORY
zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, ČHS a KČT.

Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2018 standardně 102 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 75 Kč, celoroční předplatné 450 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové ČHS nebo KČT, kteří mají platné členství na rok 2018, získají celoroční předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2018 vč. poštovného za rozesílání časopisu za 290 Kč.

 

ČASOPIS TURISTA
zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, ČHS a KČT.

Časopis TURISTA bude mít v roce 2018 standardně 68 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 52 Kč, celoroční předplatné bude 520 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové ČHS nebo KČT, kteří mají platné členství na rok 2018, získají celoroční předplatné časopisu TURISTA na rok 2018 vč. poštovného za rozesílání časopisu za 320 Kč.