Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde


PRODLOUŽENO DO 31.8.2022:
ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2022
NABÍDKA SPORTBONUS – SLEVA ČLENSKÝCH POPLATKŮ VE VÝŠI CCA 75%

Rakouský Alpenverein získal pro rok 2022 od Ministerstva pro umění, kulturu, služby pro veřejnost a sport (BMKÖS) mimořádnou podporu pro registraci nových členů do řad ÖAV. Na základě této podpory bude členství v ÖAV pro nové členy výrazně zvýhodněné – noví členové (viz níže) budou platit členství ve výši ca 25 % základní výše členských poplatků. Tato podpora platí v celém rozsahu i pro zahraniční členy ÖAV tj. i pro členy ALPENVEREIN.CZ. Výrazné zvýhodnění se týká především rodin, u kterých platí členství oba rodiče. Výše členských poplatků stanovuje níže uvedená tabulka.

Kategorie Nabídka SPORTBONUS
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)
445,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)
350,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
200,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)
200,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 445 Kč (A-člen) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis 795,− Kč
otec 350 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis 700,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 445,− Kč
nebo otec invalidní 200 Kč + matka 350 Kč + děti gratis 550,− Kč
nebo otec invalidní 200 Kč + matka invalidní 200 Kč + děti gratis 400,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Podmínky pro získání nabídky Sportbonus:
- nabídka zvýhodněného členství platí pro registrace v období 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, nebo do odvolání,
- zvýhodněné členství pro rok 2022 platí pro všechny zájemce, kteří nebyli dosud v ÖAV resp. v ALPENVEREIN.CZ registrováni,
- zvýhodněné členství platí i pro ty stávající členy, kteří neuhradili členství na rok 2021,
- nabídka Sportbonus platí pouze pro ty zájemce, kteří vysloví souhlas s poskytnutím osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, datum úhrady) pro BMKÖS a pro případnou kontrolu čerpání této zvýhodněné nabídky; v případě, že nový člen souhlas odmítne, zvýhodněné členství nezíská.


ZDARMA ČLENSTVÍ AV2022 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2021 DO 31.12.2021
Současně s nabídkou Sportbonus a s mimořádným zvýhodněním členských příspěvků zůstává pro všechny nové členy zachováno i zdarma členství AV2022 pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. Všichni zájemci o členství v ALPENVEREIN.CZ, kteří dosud nebyli členy nebo ti, kteří si členství obnoví po roční pauze (tj. neměli v roce 2021 placené členství) a zaplatí v období září – prosinec 2021 členský poplatek pro nové členy na rok 2022, získávají po zbývající část roku 2021 členství se všemi výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství i pro všechny ty členy Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných rakouských sekcí. Noví členové obdrží průkaz na rok 2022 již od 1. 9. 2021.


ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE S PLATNOSTÍ DO 31. 3. 2023
Noví členové ALPENVEREIN.CZ, kteří uhradí členství AV2022, získávají navíc zdarma plastovou kartu ALPY-SPHERE. Tato karta je platná v rozsáhlé síti prodejen, nákupcích center nebo na e-shopech označených značkou SPHERE až do 31. 3. 2023. S uvedenou kartou získáte výrazné slevy při nákupu vstupenek do kin a divadel po celé republice, slevy získáte např. i při nákupu mobilního telefonu, horského nebo e-kola nebo třeba při zakoupení permanentky do fitness. Rodina ušetří s využitím karty ALPY-SPHERE za rok až 15000 Kč. Bonusová karta ALPY-SPHERE zdarma je připravena pro 5000 nových členů ALPENVEREIN.CZ.
15.10.2021 končí akce ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE. Prvních 5000 nových členů ALPENVERIEN.CZ, kteří si uhradili členství AV2022, obdrželi zdarma tuto kartu. Ti, kteří si členství objednají do 15.10. a uhradí do 20.10., kartu ALPY-SPHERE zdarma obdrží.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2022


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Členské příspěvky ALPENVEREIN.CZ (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2022 včetně poštovného a bankovních poplatků byly stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)
1 700,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)
1 320,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
720,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)
720,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 3 020,− Kč
otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 2 640,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 700,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis 2 040,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis 1 440,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2021 tj. platil naposledy členství v roce 2020 nebo v roce 2019 platí, že může obnovit členství pro rok 2022 jako nový člen již k 1.9.2021 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2021.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + ČHS 2022

I na rok 2022 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2022 platí od 15. 11. 2021. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství    
dospělí, 28-64 let 1994 − 1958 2 300,− Kč
B − členství    
partneři kategorie A, 28-65 let 1994 − 1958 1 920,− Kč
senioři, 65 let 1957 1 920,− Kč
senioři, 66+ let 1956 a starší 1 520,− Kč
dospělí, 26-27 let 1996 − 1995 1 920,− Kč
junioři, 19-25 let 2003 − 1997 1 820,− Kč
členové horské záchr. služby, 16-18 let 2006 − 2004 1 420,− Kč
členové horské záchr. služby, 19-25 let 2003 − 1997 1 820,− Kč
členové horské záchr. služby, 26-65 let 1996 − 1957 1 920,− Kč
Děti a mládež    
děti a mládež do 18 let 2004 a mladší 820,− Kč
děti a mládež do 18 let alespoň jeden rodič člen ČHS *) 2004 a mladší 720,− Kč
Rodinné členství    
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let   4 220,− Kč
rodič samoživitel/ka s jedním nebo více nezaopatřenými děti do 18 let   2 300,− Kč

*) členství pro rodiče a děti musí být uzavřeno najednouČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2022

Od 9. 12. 2021 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT na rok 2022 pro členy Klubu českých turistů (KČT) se všemi výhodami, které jsou součástí členství v AV. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5. KČT nabízí 3 druhy členství.

Kategorie členství KČT
Základní Aktiv Patriot
Kat. A      
dospělí, 28-60 let (1994-1962) 2 000,- Kč 2 150,- Kč 3 450,- Kč
dospělí, 61-64 let (1961-1958) 1 900,- Kč 2 000,- Kč 3 200,- Kč
Kat.B      
senioři, 65+ let (1957 a starší) 1 520,- Kč 1 620,- Kč 2 720,- Kč
dospělí, 26-27 let (1996-1995) 1 620,- Kč 1 770,- Kč 3 070,- Kč
junioři, 19-25 let (2003-1997) 1 520,- Kč 1 620,- Kč 2 820,- Kč
děti a mládež do 18 let (2004 a mladší) 920,- Kč 1 020,- Kč 2 220,- Kč
Rodinné členství      
2 dospělí (bez dětí) 3 620,- Kč 3 920,- Kč 6 520,- Kč
2 dospělí + děti (do 25 let) 3 520,- Kč 3 820,- Kč 5 020,- Kč
1 dospělý + 1 dítě (do 25 let) 2 170,- Kč 2 470,- Kč 3 670,- Kč

Na základě domluvy mezi ALPY a KČT obdrží každý člen, který si přes alpenverein.cz objedná členství v Alpenvereinu společně s členstvím v KČT, provizi. Výše provize činí 80 Kč. V případě využití akce Sportbonus činí 40 Kč.

Všichni noví členové KČT se stávají členem KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017.
V případě zájmu o registraci v jiném odboru KČT nás prosím informujte co nejdříve po Vaší registraci.
Předplatné časopisu Turista není zahrnuto v členství v KČT.ČASOPIS lidé&HORY v r. 2022

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT.
Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2022 standardně 102 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 88 Kč, celoroční předplatné 500 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT, kteří mají platné členství na rok 2022, získají celoroční předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2022 vč. poštovného za 350 Kč.

 

ČASOPIS TURISTA v r. 2022

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT.
Časopis TURISTA bude mít v roce 2022 standardně 84 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 66 Kč, celoroční předplatné bude 640 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT, kteří mají platné členství na rok 2022, získají celoroční předplatné časopisu TURISTA na rok 2022 vč. poštovného za 440 Kč (při úhradě předplatného do 15.1.2022) resp. 480 Kč (při úhradě předplatného po 15.1.2022).