Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde

Objednávka členství


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2024


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1960 − 1996)
1 820,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2008
senioři od 65 let (roč. 1959 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1997 − 2005)
1 420,− Kč
B − Členství
osoby se zdravotním postižením *)
740,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2006 a mladší)
740,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1820 Kč (A-člen) + matka 1420 Kč (B-člen) + děti gratis 3 240,− Kč
otec 1420 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1420 Kč (B-člen) + děti gratis 2 840,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 820,− Kč
nebo otec invalidní 740 Kč + matka 1420 Kč + děti gratis 2 160,− Kč
nebo otec invalidní 740 Kč + matka invalidní 740 Kč + děti gratis 1 480,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
*) zdravotně postižení resp. osoby se zdravotním postižením se stanoveným stupněm invalidity 50 % a více platí snížený příspěvek

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2023 tj. platil naposledy členství v roce 2022 nebo v roce 2021 platí, že může obnovit členství pro rok 2024 jako nový člen již k 1.9.2023 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2023.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + ČHS 2024

I na rok 2024 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV.

Příspěvky ČHS na rok 2024 poplatky
dospělí od 26 do 65 let včetně (roč. 1959 - 1998) 600,− Kč
junioři od 19 do 25 let včetně (roč. 1999 - 2005) 500,− Kč
senioři 66 let a starší (roč. 1958 a starší) 200,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2006 a mladší) 100,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2006 a mladší) v rámci rodinného členství
(pouze v případě, že si členství objednají společně s rodiči/rodičem)
zdarma

Členství v ČHS nabízíme pouze těm zájemcům, kteří si současně objednají členství v ALPENVEREIN.CZ - objednávejte na www.alpenverein.cz/prihlaska. Pokud máte zájem pouze o členství v ČHS, objednávejte členství na www.horosvaz.cz.
Noví členové ČHS se musí registrovat na www.horosvaz.cz/e-shop-registrace/.
Průkazky ČHS vystavuje a zasílá členům sekretariát ČHS.
Informace o členství v ČHS najdete na www.horosvaz.cz.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + KČT 2024

I na rok 2024 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT se všemi výhodami pro členy KČT, které jsou součástí členství v AV.

Příspěvky KČT na rok 2024 základní členství
dospělí od 27 do 60 let včetně (roč. 1964 - 1997) 270,− Kč
junioři od 19 do 26 let včetně (roč. 1998 - 2005) 120,− Kč
senioři 61 let a starší (roč. 1963 a starší) 120,− Kč
zdravotně postižení (pobírající částečný nebo plný invalidní důchod) 120,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2006 a mladší) 70,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2006 a mladší) v rámci rodinného členství
(pouze v případě, že si členství objednají společně s rodiči/rodičem)
zdarma
rodinné členství (rodina jsou nejvýše 2 dospělí nad 26 let
a nejméně jedno dítě do 18 let)
520,- Kč
rodinné členství (1 rodič/dospělý nad 26 let
a nejméně jedno dítě do 18 let)
490,- Kč

Členství v KČT nabízíme pouze těm zájemcům, kteří si současně objednají členství v ALPENVEREIN.CZ - objednávejte na www.alpenverein.cz/prihlaska. Pokud máte zájem pouze o členství v KČT, objednávejte členství na www.kct.cz.
Průkazky KČT vystavuje a zasílá členům sekretariát KČT.
Informace o členství v KČT najdete na www.kct.cz.

Všichni noví členové KČT se stávají členem KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017.
V případě zájmu o registraci v jiném odboru KČT nás prosím informujte co nejdříve po Vaší registraci, případně tuto skutečnost uveďte do poznámky při objednávce členství.
Předplatné časopisu Turista není zahrnuto v členství v KČT.

ČASOPIS lidé&HORY v r. 2024

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT i ČHS.
Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2024 standardně 102 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 99 Kč, celoroční předplatné (6 čísel) 594 Kč.
Zvýhodněné celoroční předplatné (6 čísel) pro členy KČT a ČHS 450 Kč.
Zvýhodněné celoroční předplatné (6 čísel) pro členy ALPENVEREIN.CZ 300 Kč.