Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2021


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2021 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1957 − 1993)
1 640,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2005
senioři od 65 let (roč. 1956 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1994 − 2002)
1 270,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
690,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2003 a mladší)
690,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1640 Kč (A-člen) + matka 1270 Kč (B-člen) + děti gratis 2 910,− Kč
otec 1270 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1270 Kč (B-člen) + děti gratis 2 540,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 640,− Kč
nebo muž invalidní 690 Kč + matka 1270 Kč + děti gratis 1 960,− Kč
nebo muž invalidní 690 Kč + matka invalidní 690 Kč + děti gratis 1 380,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2020 tj. platil naposledy členství v roce 2019 nebo v roce 2018 platí, že může obnovit členství pro rok 2021 jako nový člen již k 1.9.2020 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2020.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2020


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Členské příspěvky v ÖAV se od roku 2020 zvyšují u kategorie A o 5, - €, u kategorie B o 4, - €. O navýšení rozhodla výroční valná hromada rakouského Alpenvereinu dne 20. října 2018.
K poslednímu nárůstu členských příspěvků došlo v roce 2015, tedy před pěti lety. Kromě nárůstu inflace za posledních pět let je důvodem navýšení i zvýšení podílu pojištění, které je součástí členství. Díky posílení CZK vůči Euru je navýšení členských příspěvků pro členy ALPENVEREIN.CZ pouze o 30 Kč u kat. A i kat. B a 10 Kč u dětí, mládeže a zdravotně postižených.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2020 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1956 − 1992)
1 640,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2004
senioři od 65 let (roč. 1955 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1993 − 2001)
1 270,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
690,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2002 a mladší)
690,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1640 Kč (A-člen) + matka 1270 Kč (B-člen) + děti gratis 2 910,− Kč
otec 1270 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1270 Kč (B-člen) + děti gratis 2 540,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 640,− Kč
nebo muž invalidní 690 Kč + matka 1270 Kč + děti gratis 1 960,− Kč
nebo muž invalidní 690 Kč + matka invalidní 690 Kč + děti gratis 1 380,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2019 tj. platil naposledy členství v roce 2018 nebo v roce 2017 platí, že může obnovit členství pro rok 2020 jako nový člen již k 1.9.2019 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2019.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + ČHS 2020

I na rok 2020 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2020 platí od 1. 9. 2019. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství    
dospělý muž nebo dospělá žena 1960 − 1992 2 040,− Kč
dospělý muž nebo dospělá žena 1956 − 1959 1 640,− Kč
B − členství    
partneři kategorie A 1960 − 1992 1 670,− Kč
partneři kategorie A 1956 − 1959 1 270,− Kč
členové horské záchr. služby   1 670,− Kč
senioři 65 let a starší 1955 a starší 1 270,− Kč
junioři (19-25 let) 1993 − 2001 1 570,− Kč
junioři (26-27 let) 1991 − 1992 1 670,− Kč
B − členství    
zdravotně postižení   1 090,− Kč
Děti a mládež    
0 až 18 let 2002 a mladší 790,− Kč
0 až 18 let alespoň jeden rodič člen ČHS *) 2002 a mladší 690,− Kč
Rodinné členství    
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let   3 710,− Kč
rodič samoživitel/ka s jedním nebo více nezaopatřenými děti do 18 let   2 040,− Kč

*) členství pro rodiče a děti musí být uzavřeno najednouČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2020

Od 1. 9. 2019 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT na rok 2020 pro členy Klubu českých turistů (KČT) se všemi výhodami, které jsou součástí členství v AV. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Kategorie základní členství KČT rozšířené členství KČT TOP členství KČT
Kat. A      
dospělí, roč. 1956-1959 1 750,- Kč 2 140,− Kč 2 960,− Kč
dospělí, roč. 1960-1992 1 860,- Kč 2 230,− Kč 3 080,− Kč
Kat.B      
partneři kat.A, roč. 1960-1992 1 490,- Kč 1 880,− Kč 2 710,− Kč
roč. 1993-1996 1 490,- Kč 1 880,− Kč 2 710,− Kč
roč. 1997-2001 1 380,- Kč 1 770,− Kč 2 550,− Kč
roč. 1955 a starší 1 380,- Kč 1 770,− Kč 2 550,− Kč
zdravotně postižení 800,- Kč 1 190,− Kč 2 110,− Kč
děti a mládež, roč. 2002 a mladší 800,- Kč 1 190,− Kč 1 970,− Kč

Všichni noví členové KČT se stávají členem KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017.
V případě zájmu o registraci v jiném odboru KČT nás prosím informujte co nejdříve po Vaší registraci.ČASOPIS lidé&HORY v r. 2020

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, ČHS a KČT.
Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2020 standardně 102 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 82 Kč, celoroční předplatné 475 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové ČHS nebo KČT, kteří mají platné členství na rok 2020, získají celoroční předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2020 vč. poštovného za rozesílání časopisu za 305 Kč.

 

ČASOPIS TURISTA v r. 2020

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, ČHS a KČT.
Časopis TURISTA bude mít v roce 2020 standardně 76 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 57 Kč, celoroční předplatné bude 550 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové ČHS nebo KČT, kteří mají platné členství na rok 2020, získají celoroční předplatné časopisu TURISTA na rok 2020 vč. poštovného za rozesílání časopisu za 400 Kč.