Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2024


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1960 − 1996)
1 820,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2008
senioři od 65 let (roč. 1959 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1997 − 2005)
1 420,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
740,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2006 a mladší)
740,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1820 Kč (A-člen) + matka 1420 Kč (B-člen) + děti gratis 3 240,− Kč
otec 1420 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1420 Kč (B-člen) + děti gratis 2 840,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 820,− Kč
nebo otec invalidní 740 Kč + matka 1420 Kč + děti gratis 2 160,− Kč
nebo otec invalidní 740 Kč + matka invalidní 740 Kč + děti gratis 1 480,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2023 tj. platil naposledy členství v roce 2022 nebo v roce 2021 platí, že může obnovit členství pro rok 2024 jako nový člen již k 1.9.2023 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2023.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2023


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1959 − 1995)
1 700,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2007
senioři od 65 let (roč. 1958 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1996 − 2004)
1 320,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
720,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2005 a mladší)
720,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 3 020,− Kč
otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 2 640,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 700,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis 2 040,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis 1 440,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2022 tj. platil naposledy členství v roce 2021 nebo v roce 2020 platí, že může obnovit členství pro rok 2023 jako nový člen již k 1.9.2022 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2022.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + ČHS 2023

I na rok 2023 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2023 platí od 15. 11. 2022.

Příspěvky ČHS na rok 2023 poplatky
dospělí od 26 do 65 let včetně (roč. 1958 - 1997) 600,− Kč
junioři od 19 do 25 let včetně (roč. 1998 - 2004) 500,− Kč
senioři 66 let a starší (roč. 1957 a starší) 200,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2005 a mladší) 100,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2005 a mladší) v rámci rodinného členství
(pouze v případě, že si členství objednají společně s rodiči/rodičem)
zdarma

Členství v ČHS nabízíme pouze těm zájemcům, kteří si současně objednají členství v ALPENVEREIN.CZ - objednávejte na www.alpenverein.cz/prihlaska. Pokud máte zájem pouze o členství v ČHS, objednávejte členství na www.horosvaz.cz.
Noví členové ČHS se musí registrovat na www.horosvaz.cz/shop/.
Průkazky ČHS vystavuje a zasílá členům sekretariát ČHS.
Informace o členství v ČHS najdete na www.horosvaz.cz.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ + KČT 2023

I na rok 2023 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT se všemi výhodami pro členy KČT, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT na rok 2023 platí od 22. 12. 2022.

Příspěvky KČT na rok 2023 základní členství
dospělí od 27 do 60 let včetně (roč. 1963 - 1996) 270,− Kč
junioři od 19 do 26 let včetně (roč. 1997 - 2004) 120,− Kč
senioři 61 let a starší (roč. 1962 a starší) 120,− Kč
zdravotně postižení (pobírající částečný nebo plný invalidní důchod) 120,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2005 a mladší) 70,− Kč
děti a mládež do 18 let včetně (roč. 2005 a mladší) v rámci rodinného členství
(pouze v případě, že si členství objednají společně s rodiči/rodičem)
zdarma
rodinné členství (rodina jsou nejvýše 2 dospělí nad 26 let
a nejméně jedno dítě do 18 let)
520,- Kč
rodinné členství (1 rodič/dospělý nad 26 let
a nejméně jedno dítě do 18 let)
490,- Kč

Členství v KČT nabízíme pouze těm zájemcům, kteří si současně objednají členství v ALPENVEREIN.CZ - objednávejte na www.alpenverein.cz/prihlaska. Pokud máte zájem pouze o členství v KČT, objednávejte členství na www.kct.cz.
Průkazky KČT vystavuje a zasílá členům sekretariát KČT.
Informace o členství v KČT najdete na www.kct.cz.

Všichni noví členové KČT se stávají členem KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017.
V případě zájmu o registraci v jiném odboru KČT nás prosím informujte co nejdříve po Vaší registraci, případně tuto skutečnost uveďte do poznámky při objednávce členství.
Předplatné časopisu Turista není zahrnuto v členství v KČT.

ČASOPIS lidé&HORY v r. 2023

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT i ČHS.
Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2023 standardně 102 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 92 Kč, celoroční předplatné (6 čísel) 520 Kč, zvýhodněné celoroční předplatné (6 čísel) pro členy KČT a ČHS 380 Kč, zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ 200 Kč.

 

ČASOPIS TURISTA v r. 2023

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT i ČHS.
Časopis TURISTA bude mít v roce 2023 standardně 76 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 70 Kč, celoroční předplatné (10 čísel) 650 Kč, zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) 540 Kč resp. 620 Kč (částka 540 Kč platí při úhradě předplatného do 15.1.2023).