Registrační formulář - pro nové i stávající členy


Členství v rakouském Alpenvereinu a s tím související pojištění platí NA KALENDÁŘNÍ ROK, tj. vždy do 31.12. aktuálního roku, resp. do 31.1. roku následujícího. Výjimku tvoří zvýhodnění pro nové členy, kteří si zaplatí členství po 1.9. 

Pokud máte zájem stát se členem rakouského Alpenvereinu, sekce Praha-Innsbruck, využijte laskavě následující registrační formulář. Po vyplnění formuláře obdržíte email s rekapitulací Vámi vyplněných údajů, celkovou částkou a informacemi k úhradě. V případě platby kartou budete přesměrováni na platební bránu. Pokud email neobdržíte, kontaktujte nás.

Po vyplnění registrace a po provedení úhrady členských poplatků obdrží zaregistrovaný člen AV emailem provizorní členský průkaz.

Novinka od 12.1.2016
Všem našim stávajícím členům jsme zjednodušili vyplňování registračního formuláře. Do přihlášky je přidána funkce načítání údajů (jméno, adresa, rodinní příslušníci u rodinného členství). Po úspěšném načtení se vašimi údaji předvyplní registrační formulář. Tyto údaje je možné upravit či rozšířit (např. o rodinné členství, připojištění trvalé invalidity, předplatné lidé a HORY atd.). 
Pokud jste noví členové, členové jiných sekcí (např. 104-, 102- atp.), nebo se vám nedaří údaje načíst, vyplňte laskavě registrační formulář bez načtení údajů.