Připojištění - záchrana psů

 

 

I psi se mohou na horách dostat do problémů. Alpenverein nabízí připojištění vašeho čtyřnohého kamaráda jen za 12 EUR ročně.

Krytá je záchrana psa – pokud musí být pes zachráněn v důsledku život ohrožujícího zranění nebo mimořádné události psa v nerovném terénu. Platí i v případě, kdy nevzniká pojistná událost členovi ÖAV.
Krytá je i záchrana (či převoz) psa, pokud došlo k pojistné události (záchrana/převoz) člena ÖAV.

Náklady na záchranu budou hrazeny po záchraně psa horskou službou, horskými záchranáři či podobným sdružením či organizací. Limit krytí je 3 000 EUR na jednu pojistnou událost.

Pojištěn je pes ve vlastnictví člena ÖAV, který uzavřel připojištění.
Pro každého psa je nutné uzavřít samostatné pojištění.
Pojištění může uzavřít pouze člen ÖAV, který má na aktuální rok platné členství.

 

Připojištění objednávejte:
https://alpenverein.sichermitknox.com/hundebergung
kliknutím na zelené pole VERSICHERUNG BEITRETEN

 

Pojistitel je Generali Versicherung AG, pojištění zprostředkovává společnost KNOX Versicherungsmanagement GmbH.
Informační dokument o pojistném produktu i všeobecné pojistné podmínky připojištění (německá verze) jsou k dispozici na výše uvedených stránkách.

 

 

Výše uvedený text je volným překladem z německého originálu a není právně závazný.
ALPY, spol. s r.o. neodpovídá za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí ALPY, spol. s r.o. svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné.