Pojištění - základní informace

Smluvní podmínky pojištění (Alpenverein Weltweit Service), které je nedílnou součástí členství v Alpenvereinu najdete níže:

 

Podmínky platné od 1.1.2018:

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2018/2019 - česky

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2018/2019 - německy

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2018/2019 - anglicky

 

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pojištění, které je součástí členství v AV, platí pro všechny sporty, vyjma sportů provozovaných ve vzduchu (parašutismus, paragliding, závěsné létání a podobné).

 

Novinky v podmínkách pojištění od 1.1.2018:

- léčebné výlohy jsou kryté při hospitalizaci ve veřejné nemocnici (viz bod 2.2.)
- pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- pojištěné nejsou (celé!) cesty, pokud je v plánu pohyb nad 6000 m; tj. jednodenní výstupy nad 6000 m již pojištěné nejsou (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- u pojištění odpovědnosti za škodu je nově spoluúčast 200€ (viz bod 3)
- právní ochrana v případě náhrady škody je max. do 500 € (viz bod 5)
- od 1.1.2018 je nová asistenční linka: Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at

 

Novinky v podmínkách pojištění od 7.2.2019:

- pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), pojištěny jsou však cesty po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku. Pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po cestě po souši.
Severní polární kruh - platnost pojištění.

 Österreichischer Alpenverein ani ALPY, spol. s r.o. neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein a ALPY, spol. s r.o. svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné.