Provizorní členský průkaz

Unikátní systém registrace a obnovy členství, provizorní členský průkaz

Unikátní systém registrace od 1.9.2014 
Registrační on-line systém, který byl spuštěn k 1. 9. 2014 a je stále v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz, byly během ročního provozu v mnoha detailech přizpůsobeny požadavkům našich partnerů. Celý tento systém bude postupně doplňován o další dílčí funkce, které dále zjednoduší komunikaci s každým zájemcem o členství. Urychlí se tím registrace každého zájemce a to i ze vzdálených míst. Unikátní systém pojištění, který je součástí tohoto členství, bude ještě rychleji a flexibilněji dostupný.
Celý systém vykazoval během ročního provozu od 1. 9. 2014 stálou funkčnost a bezzávadnost a byl velmi využíván. Poměrně velké množství zájemců, kteří se registrovali na pobočkách u našich partnerů a to i v sobotu nebo v neděli, odcházelo po úhradě členství s dokladem o platné registraci a platným Provizorním členským průkazem. 
 

Funkčnost systému a Provizorního členského průkazu:

- Po provedení on-line registrace na www.alpenverein.cz (nebo na stránkách smluvního partnera skupiny ALPENVEREIN.CZ) je třeba provést úhradu členských poplatků bankovním převodem, výše poplatků včetně čísla účtu a variabilního symbolu platby je uvedena na konci registračního on-line formuláře. 
- Systém je nastaven tak, že jakmile bude na účet ALPENVEREIN.CZ připsána částka za členské příspěvky, obdrží zaregistrovaný člen AV během krátkého časového úseku na email, který uvedl na konci on-line registračního formuláře, tzv. Provizorní členský průkaz. 
- Na Provizorním členském průkazu je uveden seznam všech objednaných služeb vč. výše plateb za tyto služby. Provizorní členský průkaz je tedy současně dokladem a potvrzením o registraci členství a dokladem o jednotlivých objednaných službách (připojištění trvalé invalidity, předplatné časopisu lidé&HORY a další) a obsahuje i výše uhrazených částek za jednotlivé služby.
- Provizorní členský průkaz garantuje všechny výhody členství, tj. např. slevy na chatách i platnost pojištění v celém rozsahu pojistných podmínek platných pro členství v ALPENVEREIN.CZ. 
- Provizorní členský průkaz obdrží při registraci jak stávající člen AV, tak i každý řádně zaregistrovaný nový člen
- Provizorní členský průkaz má vedením Rakouského Alpenvereinu (alpenverein.at) odsouhlasený tvar a je platný 21 dní od okamžiku, kdy klient obdrží tento průkaz v elektronické podobě na svůj email. Na průkazu jsou zmíněné časové údaje definovány.
- Zachován zůstává originál průkazu AV2016 – ten bude stejně jako dosud po provedené úhradě obratem zasílán z centrály ALPENVEREIN.CZ na adresu, kterou uvedl člen AV v registračním formuláři.
- Provizorní členský průkaz s celosvětovou platností a funkčností je v současné době provozován pouze pod systémem ALPENVEREIN.CZ
- Provizorní členský průkaz je certifikován a ochráněn proti zneužití.

 

Provizorní členský průkaz v prodejní síti partnerů skupiny ALPENVEREIN.CZ:

- Provizorní členský průkaz je zasílán každému zájemci o členství v AV, který se řádně on-line zaregistroval v prodejně partnera ALPENVEREIN.CZ a na místě v prodejně provedl úhradu členství. 
- V tomto případě je Provizorní členský průkaz posílán na mailovou adresu prodejny, kde byla provedena registrace a úhrada členství. Z prodejny pak odchází registrovaný člen s dokladem o provedené úhradě objednaných služeb a s platným Provizorním členským průkazem.
- Pokud byla při přihlašování v on-line registraci uvedena i mailová adresa registrovaného, obdrží registrovaný Provizorní členský průkaz i na tuto adresu.