Připojištění trvalé invalidity - rakouská Generali

Na základě dohody mezi vedením rakouského Alpenvereinu a rakouskou pojišťovnou Generali Versicherung AG, pojistitelem pro ÖAV, bylo rozhodnuto, že od 1.12.2018 si mohou členové Alpenvereinu uzavírat připojištění trvalé invalidity pouze přes níže uvedené stránky:


https://alpenverein.sichermitknox.com/unfall-lebensrente


Na výše uvedených stránkách najdete podmínky připojištění v německém jazyce. Pro sjednání připojištění klikněte na zelené pole "ONLINE BEITRETEN", vyplňte Vaše nacionále, vyberte typ připojištění. Platba probíhá v € platební kartou.
Upozorňujeme, že toto připojištění si mohou sjednat pouze členové Alpenvereinu, kteří mají na aktuální rok zaplacené členství. Při objednávce připojištění bude tato skutečnost ověřena.


Základní informace o připojištění trvalé invalidity

Pro zajištění členů ÖAV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner ÖAV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let.


Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

výše připojištění měsíční odškodné
10 €500 €
20 €1000 €
30 €1500 €

Zvýhodněný tarif pro připojištění trvalé invalidity pro rodiny (s dětmi do 15 let):

výše připojištění pro rodinu měsíční odškodné pro postiženého člena rodiny
35 €500 €
70 €1000 €
105 €1500 €

Jednorázové odškodné - při úrazu člena AV do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné v následující výši:

výše připojištění pro jednotlivce nebo pro rodinu jednorázové odškodné
10 / 35 €98.000 €
20 / 70 €196.000 €
30 / 105 €294.000 €

Pro členy AV starší 74 let je výše jednorázového odškodného v této výši:

výše připojištění jednorázové odškodné
10 €10.000 €
20 €20.000 €
30 €30.000 €

Dojde-li k úmrtí postiženého člena AV, který měl toto připojištění, bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.


KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV
- nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob
Österreichischer Alpenverein ani ALPY, spol. s r.o. neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein a ALPY, spol. s r.o. svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné.