Zařazení ČR na tzv. žlutý seznam zemí pro vstup do Slovinska

Slovinsko

Podle aktuálního vyjádření mluvčího slovinské vlády Jelka Kacina, slovinská vláda vyřazuje Českou republiku, Francii a Chorvatsko ze seznamu bezpečných zemí (tzv. zelený seznam) a zařadí je na tzv. žlutý seznam, a to s platností od soboty 4.7.2020 od 0:00 hod.

Omezení při vstupu se nebude TÝKAT TRANZITU přes Slovinsko za předpokladu, že tranzit nepřesáhne 12 hodin.

Omezení se budou týkat osob přicházejících z České republiky, které mají cílovou stanici ve Slovinsku. V jejich případě bude nutné nastoupit 14-ti denní karanténu nebo využít některou z vládou definovaných výjimek.

Přehled aktuálně platných vládních výjimek z karantény pro státy na žlutém seznamu jsou uvedené na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.


Zdroj: MZV