Rakouský Alpenverein má 724 986 členů - statistiky za rok 2022

alpenverien.cz

Rok 2022 – nejspíše historicky největší nárůst členské základny
Rakouský Alpenverein má 724 986 členů

V loňském roce 2022 se počet členů rakouského Alpenvereinu oproti roku 2021 zvýšil o 75 550. Jedná se o historicky největší nárůst členské základny od roku 1990. V ÖAV bylo k 31. 12. 2022 registrováno 724 986 členů, počet členů se zvýšil o rekordních 11,6 %. Mnoho nových členů získal Alpenverein v roce 2022 právě díky akci Sportbonus a podpoře BMKÖS (Ministerstvo pro kulturu, umění, služby pro veřejnost a sport). Úkolem Alpenvereinu je nyní tato nově získaná členství dlouhodobě udržet.

Na tomto místě je nutné poznamenat, že akce Sportbonus využilo kromě rakouských občanů i nezanedbatelné množství zahraničních zájemců z Česka, Polska a Slovenska.

Statistické údaje
Počet členů ÖAV k 31. 12. 2022: 724 986
Přírůstek oproti roku 2021: + 75 550 tj. + 11,6 %
Počet sekcí ÖAV: 195 – z toho je domácích 193 a 2 zahraniční (Britannia a Flándsko/Flandern).

Největší sekce: vídeňská sekce Edelweiss - ta má nyní 102 435 členů (nárůst o 23 760 členů), druhou největší sekcí je další vídeňská sekce Austria s počtem 78 211 členů (+ 18 308) a třetí místo pokud se týká počtu členů obsadila tyrolská sekce Innsbruck s počtem 65 410 členů (+ 6 578). Tyto tři sekce jsou oproti ostatním výrazně největší. Podle počtu členů patří do deseti největších sekcí rovněž sekce Vorarlberg (Vorarlbersko) – 32 138 (+ 1754), Gerbirgsverein (Vídeň) – 29 942 (+ 917), Salzburg (Salcbursko) – 26 771 (+ 1324), Linz (Horní Rakousko) – 25 602 (+ 721), Graz (Štýrsko) – 22 938 (+ 591), Klagenfurt (Korutany) – 15 721 (+ 652) a zahraniční sekce Flándsko/Flandem – 13 484 (+ 864) členů.

Počet členů podle spolkových zemí: 
Ve Vídni je registrováno 219 321 členů.
Na druhém místě se 133 454 členy je Tyrolsko, třetí nejsilnější spolkovou zemí je Horní Rakousko s 83 462 registrovanými. U zahraničních sekcí Britannia a Flándsko došlo k nárůstu členské základny – k 31. 12. 2022 měly obě sekce celkem 25 923 členů.

Největší přírůstky členů podle spolkových zemi: Největší přírůstek členské základny byl zaznamenán ve Vídni - v šesti vídeňských sekcích bylo registrováno 43 850 nových členů. Ve 38 tyrolských sekcích přibylo 10 431 nových členů a třetí největší nárůst nových členů zaznamenaly Korutany – v 15 sekcí bylo registrováno 3085 nových členů.

Největší přírůstky členů podle sekcí:
Edelweiss + 23 760 členů, Austria + 18 308, Innsbruck + 6 578, sekce Vorarlberg + 1 754,  Salzburg + 1 324, Obergailtal (Korutany) + 1266, Gebirgsverein + 917, Flándsko/Flandem + 864, Linz + 721, Klagenfurt + 652 a Graz + 591

Nejmenší sekce: St. Wolfgang (Horní Rakousko) – 166 členů, sekce Mitterdorf (Štýrsko) – 197 členů a sekce Deferregen (Východní Tyrolsko) – 200 členů.

 

 

alpenverein

Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2022.
Informace o akci Sportbonus

K 31. 8. 2022 bylo u ALPENVEREIN.CZ (do tohoto momentu spolupráce se sekcí Innsbruck), zaregistrováno 33 022 členů. Vzhledem ke spolupráci s novým partnerem (od 1. 9. 2022 sekce Austria) a k přechodu na nový registrační systém nám nebyly oznámeny definitivní počty členů registrovaných k 31. 12. 2022.
Oproti 31. 12. 2019 (v roce 2019 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno historicky nejvíce členů – 30 272)  byl k 31. 8. 2022 počet registrovaných členů vyšší o 4 384.
Nárůst členství v roce 2022 byl vyšší díky akci Sportbonus, která byla vedením ÖAV vyhlášena k 1. 9. 2021 a skončila k 31. 8. 2022.
Hlavním důvodem trvale rostoucího zájmu o členství v rakouském Alpenvereinu v Česku a na Slovensku je stále pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství. V Česku a na Slovensku ale opět posílil zájem o využívání slev při ubytování na chatách v Alpách a v zimním období rostoucí je to rostoucí zájem o ubytování v jednoduše vybavených zimních prostorách tzv. winterraum. Významným momentem je i široká nabídka slev, které členům poskytují partneři ALPENVEREIN.CZ - výrobci outdoorového vybavení v celé republice.