Připojištění trvalé invalidity - Česká pojišťovna

Česká pojišťovna

Novinka pro rok 2020
Nabídka připojištění pro členy alpenverein.cz od České pojišťovnyKaždý člen ALPENVEREIN.CZ může využít zcela nové nabídky pojištění trvalé invalidity pro případ úrazu při volnočasových aktivitách, která má za následek trvalou invaliditu (trvalé následky od 50 %) nebo úmrtí.

Pojištění je určené pro všechny české a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ, má celoroční platnost (od 1.1. resp. od data úhrady pokud je úhrada provedena po 1.1. do 31.12. aktuálního roku).

Pojištění pro rok 2020 je možné uzavírat od 17.12.2019 buď osobně nebo on-line.

Pojištění trvalé invalidity pro členy ALPENVEREIN.CZ je nabízeno ve dvou variantách.
Varianta Basic je určena pro sporty běžné rizikovosti. Varianta Full se vztahuje i na vyjmenované druhy extrémních sportů.

Plnění pojišťovny bude formou jednorázových částek dle objednané sazby 750 000 Kč, 1,5 mil. Kč nebo 2,5 mil. Kč.

Pojistné podmínky a ceny najdete zde.