Předplatné časopisů lidé&HORY a TURISTA

lidé a HORY

NOVÝ ON-LINE SYSTÉM PRO PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ lidé&HORY a TURISTA

V lednu 2018 byl pro zájemce o časopisy lidé&HORY a TURISTA zpřístupněn nový a uživatelsky jednoduchý on-line systém, který byl nazván „Předplatné časopisů lidé&HORY a TURISTA“. Pomocí tohoto systému lze jednoduchým způsobem zajistit předplatné obou časopisů kdykoliv a v jakémkoliv množství.
Po vyplnění fakturačních údajů a informací o objednateli (jednotlivec, organizace, klub, odbor KČT …) je možné vytvořit objednávku předplatného na zvolený časopis. Po závazném objednání časopisu (nebo obou časopisů) systém vypočítá cenu předplatného a na mail objednatele zašle zálohovou fakturu s platebními údaji. Po provedení úhrady pak systém předplatitele automaticky zařadí mezi odběratele a odešle mu fakturu/daňový doklad.
Předností tohoto systému je tedy mimo jiné automatické vystavování faktur za objednaný časopis a to jak pro jednotlivce, tak také pro organizace, kluby, odbory KČT nebo jiné právnické osoby.
Doporučujeme tento systém využívat, protože šetří čas - nemusíte čekat na faktury resp. daňové doklady. Systém daňový doklad generuje a posílá automaticky.
Systém je přístupný na stránkách www.predplatne.lideahory.cz nebo na stránkách www.kct.cz.


SYSTÉM SOUTĚŽ S ČASOPISEM lidé&HORY a TURISTA

V přípravě pro všechny čtenáře je i nový on-line systém určený všem těm, kteří se zúčastňují Soutěží vyhlašovaných v obou časopisech. Soutěže v lidé&HORY i v časopise TURISTA jsou dlouhodobě spojeny s vyplňováním Anketních lístků a s rozesíláním zajímavých cen pro soutěžící, které do redakcí dodávají partneři obou časopisů.
Důvodem vytvoření tohoto systému je snazší, jednodušší a modernější komunikace pro všechny soutěživé čtenáře a úspora jejich času, současně pak také i lepší informovanost. V posledních letech pak k tomu přistupuje i moment úspory za stále narůstající poštovné - soutěžící nebudou muset posílat Anketní lístky obálkou a platit významně zvýšené poštovné.
Původně jsme vyhlásili spuštění tohoto systému rovněž na leden 2018. Z časových důvodů se nám tuto úlohu spustit nepodařilo, všem soutěživým čtenářům se za zpoždění omlouváme. Na systému i nadále pracujeme, systém bude spuštěn po odladění a odzkoušení. O spuštění systému budeme včas informovat.