Nejvyšší úbytek ledovců v Rakousku v celé historii

Ledovec Pasterze Grossglockner

Roční období 2021/2022 - nejvyšší úbytek ledovců v Rakousku v celé historii.
Zdroj: Výroční zpráva ÖAV o ledovcích v Rakousku za období 2021/2022
Překlad: Ladislav Jirásko
Foto: archiv ÖAV

Úvod
V celé historii měření ledovců, které provádí rakouský Alpenverein od roku 1891, nebyl dosud nikdy zaznamenán tak velký úbytek ledovců. Průměrné zkrácení u 89 rakouských ledovců činilo 28,7 metru. Enormní zmenšení ledovců ve srovnání s předchozím rokem (loni byl průměrný úbytek délky 11 metrů) je opravdu velkou výstrahou (!). Největší změnu délky zaznamenal tým dobrovolných pracovníků ÖAV u ledovců ve skupině Großvenedigeru. Ledovec Schlatenkees (leží v Tyrolsku) ustoupil o 89,5 metru (předchozí rok: -54,5 metru). Samostatnou kapitolou je ledovec Pasterze pod Großglocknerem (Korutany) – ten ztratil na objemu jen v oblasti ledovcového jazyka 14,7 milionů m³ ledu. Objemově to představuje krychli o délce hrany 245 m, délka hrany takovéto krychle odpovídá výšce Dunajské věže ve Vídni. Rakouský Alpenverein upozornil při vyhlášení výsledků měření na důležitost ochrany všech ledovců bez výjimky.

 


Dachstein, ledovec Schladminger Gletscher 1982, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Heinz Slupetzky


Dachstein, ledovec Schladminger Gletscher v roce 2021, celkový pohled, foto: ÖAV-Gletschermessdienst


Dachstein, ledovec Schladminger Gletscher 2022, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Reingruber

 

Naměřené hodnoty
Roční období 2021/22 bylo pro ledovce extrémně nepříznivé. U všech 89 pozorovaných ledovců došlo ke ztrátě jejich délky a většinou i k výraznému zmenšení plochy a objemu. Průměrné zkrácení u 78 ledovců měřených v letech 2021/2022 bylo 28,7 m. Tato hodnota je nejen 2,6krát větší než tomu bylo v předchozím roce (v období 2020/2021 bylo průměrné zkrácení u stejných 79 ledovců 11,0 m), je to ale také o 3,5 m větší úbytek, než bylo předchozí maximální zkrácení (-25,2 m v období 2016/17). Od zahájení měření ledovců rakouským Alpenvereinem byl zaznamenán jen pětkrát průměrný délkový úbytek větší než 20 metrů a to právě v obdobích po roce 2006. Současná hodnota zkrácení délky je tedy jasným rekordem a podtrhuje trvale špatné podmínky alpských ledovců v Rakousku.

Největší zkrácení délky bylo zaznamenáno u ledovce Schlatenkees – údaj byl -89,5 metrů. Ledovec Pasterze (Korutany) ustoupil na délku o 87,4 metrů. Třetí nejvyšší hodnotu zkrácení, a to -84,3 m, naměřil tým pracovníků Alpenvereinu u ledovce Diemferner (Tyrolsko). "Tento výsledek lze vysvětlit kombinací podprůměrného přírůstku nového sněhu v zimním období a dlouhého a velmi teplého období tání, které začalo na přelomu května/června a trvalo až do září," uvádějí oba vedoucí služby měření ledovců ÖAV Gerhard Lieb a Andreas Kellerer-Pirklbauer.

Pozorováním bylo zjištěno, že od druhé poloviny července 2022 neměl žádný ledovec zdroj pro vytváření ledovcové hmoty. Na ledovcích v Rakousku se netvořil led a všechny ledovce ztratily obrovské množství ledu i v nejvyšších pasážích. Pro letní proces tání ledovců bylo významné i březnové jižní proudění, které přineslo do rakouských Alp saharský prach. Ten pokryl většinu ledovců a ve vysokých polohách zůstal ukryt ve sněhové pokrývce. Po roztání sněhových vrstev nad vrstvou saharského prachu sněhová pokrývka ztmavla a to urychlilo a zvýšilo degradaci ledovců díky silnější absorpci záření.

V hodnocení se rovněž uvádí, že letošní zdaleka nejvyšší hodnota ústupu od začátku série měření alpské asociace jsou nepochybně i důsledkem změny klimatu. Současný drastický ústup ledovců bude pravděpodobně převládat i v budoucnu a povede k tomu, že rakouské Alpy budou v nepříliš vzdáleném časovém horizontu bez ledu. „Optimistické“ odhady uvádí, že toto nastane v roce 2075. Možná budou ale rakouské Alpy bez ledovců ještě dříve.

Víceprezidentka rakouského Alpenvereinu Ingrid Hayek říká: „Rychlé globální tání ledovců je hlavním přispěvatelem ke zvýšení hladiny moří, podporuje rovněž vznik záplav a sesuvů podmáčené půdy. Nedostatek přirozených vodních nádrží v horách následně vede ke vzniku lokálních suchých oblastí.“

 


Ötztálské Alpy, ledovec Gepatschferner při pohledu z cesty na sedlo Weissseejoch v roce 1920, foto: OeAV-archiv Museum OeAV


Ötztálské Alpy, ledovec Gepatschferner v roce 2022, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Noggler

 

Služba měření ledovců v číslech
Tým ÖAV, který provádí měření ledovců již 132 let, pečlivě zaznamenává a registruje jejich délkové změny. Na některých ledovcích se navíc provádí měření rychlosti jejich pohybu a měření změn velikosti plochy jejich povrchu. Všichni dobrovolní členové oblastních týmů, které provádějí měření ledovců v jednotlivých oblastech, podrobně zmapovali stav 89 ledovců ve dvanácti horských skupinách po celém Rakousku – od Dachsteinu po Silvrettu. Zprávy z těchto měření a pořízené fotodokumentace, které jsou uloženy v archivu rakouského Alpenvereinu, poskytují jedinečný obraz vývoje ledovců ve Východních Alpách. Z vědeckého hlediska mají značný mezinárodní význam. Data související se změnou klimatu se rovněž vkládají do mezinárodních databází, jednou z nich je World Glacier Monitoring Service (WGMS).

 


Großglockner, ledovec Pasterze 2006, foto: OeAV-Gletschermessdienst, archiv GKLieb


Großglockner, ledovec Pasterze 2021, foto: Lieb-Gerhard


Großglockner, ledovec Pasterze 2022, foto: Schoepf

 

Komplexní zprávy a informace o ledovci
Všechny výsledky a podrobné analýzy aktuálního vývoje rakouských ledovců si můžete přečíst v časopise Bergauf #2.2023 (www.alpenverein.at/bergauf), časopis vydává ÖAV. Zprávy o ledovcích z minulých let a další informace o službě měření ledovců najdete na www.alpenverein.at/gletscher.

 


Großvenediger, ledovec Schlatenkees 2001, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Roland Luzian


Großvenediger, ledovec Schlatenkees 2018, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Roland Luzian


Großvenediger, ledovec Schlatenkees 2022, foto: OeAV-Gletschermessdienst, Roland Luzian