Členství v ALPENVEREIN.CZ pro rok 2023 lze zakoupit již od 1.9.2022

alpenverien.cz

ČLENSTVÍ PRO ROK 2023 LZE ZAKOUPIT JIŽ OD 1.9.2022

I pro rok 2023 zůstává zachováno zvýhodnění pro nové členy ÖAV. Platí, že každý takový zájemce o členství na rok 2023 se může stát členem již od 1. 9. 2022 s tím, že veškeré výhody tohoto členství (přehled výhod najdete níže na této stránce) platí již od okamžiku úhrady členských poplatků platných pro rok 2023, tj. již v průběhu září, října, listopadu či prosince roku 2022. Výhody spojené s tímto členstvím se mu tedy prodlužují o příslušný počet měsíců či týdnů v roce 2022. Výhody členství můžete tedy při úhradě členství využívat nikoliv pouze po dobu 12 resp. 13 měsíců, ale po dobu 16 resp. 17 měsíců.
On-line registrační systém ALPENVEREIN.CZ umožňuje non-stop registraci kdykoliv a kdekoliv.
Členské příspěvky pro rok 2023 najdete zde.

Pozn.:
Akce se týká pouze nových členů.
Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad (platný od 1.9.2018): pro registraci od roku 2023 platí, že nový člen je ten, který se stane členem ÖAV poprvé, a také ten stávající člen ÖAV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2022 tj. platil naposledy členství v roce 2019 nebo v roce 2018 platí, že může obnovit členství pro rok 2023 jako nový člen již k 1.9.2022 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2022.