Členství v ALPENVEREIN.CZ na rok 2024 lze zakoupit již od 1.9.2023

alpenverein.cz

 

ČLENSTVÍ PRO ROK 2024 LZE ZAKOUPIT JIŽ OD 1.9.2023

 

Od 1. září 2023 mohou zájemci o členství v rakouském Alpenvereinu tj. i členství v ALPENVEREIN.CZ využít standardní zvýhodnění – každý nový zájemce o členství na rok 2024 se může stát členem již od 1. 9. 2023 s tím, že veškeré výhody tohoto členství platí od okamžiku úhrady členských poplatků na rok 2024. Toto zvýhodnění platí při rodinném členství i pro neplatící členy tj. pro děti do 18 let nebo pro studenty od 19 do 27 let (příspěvky platí pouze rodiče). Platnost členství je do 31. ledna 2025.
Nový člen je člen, který dosud nebyl členem Alpenvereinu nebo ten, který si členství obnovil po roční pauze (tj. v roce 2023 neměl uhrazené členské příspěvky).

On-line registrační systém ALPENVEREIN.CZ umožňuje non-stop registraci kdykoliv a kdekoliv.
Členské příspěvky pro rok 2024 najdete na alpenverein.cz/clenske-prispevky, členství můžete objednat na alpenverein.cz/prihlaska.

Od roku 2024 došlo z rozhodnutí valné hromady ÖAV k navýšení minimálních členských příspěvků. Po domluvě s vedením sekce Austria došlo u kat. A a B k navýšení o 7 € resp. 6,5 €. - součástí navýšení je příspěvek na podporu chat, zvýšení spoluúčasti na pojištění a zohlednění nárůstu inflace. Pro české členy rakouského Alpenvereinu a tedy i pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Austria), činí navýšení členství 120 Kč (kat. A) resp. 100 Kč (kat. B), u kategorie děti a mládež pak 20 Kč.