ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2023

alpenverein.cz

ALPENVEREIN.CZ i nadále zprostředkovává členství v rakouském Alpenvereinu.

V týdnu od 26. 9. 2022 se na nás obrátilo mnoho našich nových i dlouholetých členů, kteří se ptali zda budeme i nadále pokračovat v nabízení členství v rakouském Alpenvereinu. Tak jak jsme již začátkem září oznámili a zveřejnili na našich webových stránkách, rozhodli jsme se ukončit mnohaletou spolupráci se sekcí Innsbruck. Současně opakovaně potvrzujeme, že po konstruktivním vyjednávání se naším partnerem od 1. 9. 2022 stala sekce Austria - zakládající sekce rakouského Alpenvereinu. Důvodem změny je náš zájem rozšiřovat nabídku členství v Alpenvereinu o další aktivity a přinášet českým a slovenským zájemcům o členství nové výhody a nové možnosti spolupráce.

Potvrzujeme, že zůstávají zachovány všechny dosavadní výhody členství. Pojištění, které je součástí členství ÖAV , platí pro každého registrovaného člena. Stejně tak možnost čerpání slevy na ubytování na chatách Alpenvereinu v Alpách. ALPENVEREIN.CZ i nadále nabízí svým členům další výhody a bonusy.

Všem našim členům garantujeme poskytování stejného servisu, který jsme v Česku zavedli od roku 1991. Servis v českém jazyce, platbu členského příspěvku v českých korunách na český účet, on-line přihláška (vč. možnosti platby kartou). A jak jsme již oznámili, postupně budeme zveřejňovat další výhody, které pro české a slovenské členy Alpenvereinu ve s polupráci se sekcí Austria připravujeme.

Jsme připraveni zodpovídat všechny vaše dotazy.