Připojištění trvalé invalidity - rok 2018

Úhrada připojištění na rok 2018 je možná od 1.9.2017 (platnost připojištění začíná 1.1.2018).

Pro zajištění členů AV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner AV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let.


Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

výše připojištění měsíční odškodné
275 Kč450 €
550 Kč900 €
825 Kč1350 €

Zvýhodněný tarif pro připojištění trvalé invalidity pro rodiny (s dětmi do 15 let):

výše připojištění pro rodinu měsíční odškodné pro postiženého člena rodiny
970 Kč450 €
1940 Kč900 €
2910 Kč1350 €

Jednorázové odškodné - při úrazu člena AV do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné v následující výši:

výše připojištění pro jednotlivce nebo pro rodinu jednorázové odškodné
275 / 970 Kč89000 €
550 / 1940 Kč178000 €
825 / 2910 Kč267000 €

Pro členy AV starší 74 let je výše jednorázového odškodného v této výši:

výše připojištění jednorázové odškodné
275 Kč8900 €
550 Kč17800 €
825 Kč26700 €

Dojde-li k úmrtí postiženého člena AV, který měl toto připojištění, bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.


KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV
- nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

PLATNOST A TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
- platnost připojištění pro rok 2017 končí 31. 12. 2017
- platnost připojištění pro rok 2018 začíná 1.1.2018 (pokud je připojištění uhrazeno do 28.12.2017) a končí 31. 12. 2018
- platnost připojištění začíná každý týden vždy pátek

Důležité: připojištění je platné od pátku jen v případě:
- pokud je platba převodem na účet ALPY připsána nejpozději ve středu, nebo
- platba kartou přes internet je provedena nejpozději ve čtvrtek do 12:00 hod, nebo
- platba v hotovosti nebo kartou osobně v kanceláři ALPY je provedena nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hod,
jinak platí připojištění od pátku následujícího týdne.


ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nabídka na úhradu připojištění je součástí on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ nebo si ho mohou naši členové ÖAV s uhrazeným členstvím na aktuální rok doplatit kdykoliv dodatečně převodem na účet u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu AV (608 – xxxxxx). Úhradu připojištění je možné provést i osobně v centrále AV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku.


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2017

Noví členové, kteří provedou úhradu členství na rok 2018 v průběhu září či října 2017 a současně i úhradu připojištění trvalé invalidity na rok 2018, budou mít připojištění trvalé invalidity platné až od 1. 1. 2018. Pokud bude chtít nový člen, který provedl úhradu členství 2018, využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2017 (tj. v období od úhrady členství do konce roku 2017), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně.