Rakouský Alpenverein má již 598 757 členů

Alpenverein

Alpenverein

V roce 2019 došlo k dalšímu navýšení počtu členů v největším rakouském sportovním svazu. V loňském roce 2019 se členy rakouského Alpenvereinu (ÖAV) stalo dalších 25 579 nových členů. Přírůstek za rok 2019 je sice o 2 557 členů menší než tomu bylo v roce 2018, přesto ale tento nárůst dokládá stále trvalý zájem o členství. Ale i nižní nárůst v roce 2019 je oproti dlouhodobému průměrnému nárůstu stále výrazný. Počet členů největšího rakouského sportovního svazu se blíží hranici 600000 – to je opravdu mimořádné.

Základní údaje:
Počet členů: 598 757
Přírůstek oproti roku 2018: + 25 579 tj + 4,5 %

Další zajímavé údaje:
Ve Vídni, která má statut samostatné spolkové země, je registrováno nejvíce členů ÖAV. Je to 144 962 členů, přírůstek v roce 2019 činil 8 904 členů – to je navýšení o 6,5 %. Ve spolkové zemi Tyrolsko je registrováno 118 627 členů (+ 3 829, + 3,3 %). Třetí spolkovou zemí s počtem 75 289 členů zůstává Horní Rakousko (+ 2 778, + 3,8 %). Největší procentní nárůst členské základny byl stejně jako v roce 2018 zaznamenán ve spolkové zemi Burgenland - přírůstek 262 členů znamenal navýšení o 9,2 %. Ve Vídni a v Tyrolsku je dohromady nárůst nových členů 12 733 – v těchto dvou spolkových zemích tvoří nárůst v roce 2019 více než polovinu z celkového nárůstu v ÖAV.
ÖAV má nyní 197 sekcí. Nezměnilo se pořadí největších sekcí - největší sekcí byla i v roce 2019 vídeňská sekce Edelweiss (60 945 členů), druhou největší sekcí je tyrolská sekce Sektion Innsbruck (58 008 členů) a na třetím místě je pak další vídeňská sekce Austria (51 073 členů). Mezi deset největších sekcí ÖAV patří ještě sekce Vorarlberg (27 383), vídeňská Gebirgsverein (25 927), sekce Linz (23 134), sekce Salzburg (23 062), sekce Graz (20 308) a desítku největších uzavírají dvě korutanské sekce Klagenfurt (13 815) a Villach (8 264). Zajímavé jsou údaje o členství dvou samostatných zahraničních sekcí ÖAV. Vlámská sekce Flandern v Belgii má 12 960 členů a anglická sekce Britannien má 16 353 člen.
Stejně jako v roce 2018 zaznamenaly největší nárůst členské základny vídeňské sekce Edelweiss (přírůstek nových členů 4 040), a Austria (přírůstek 3 713). Tyrolská sekce Sektion Innsbruck zaznamenala nárůst členské základny o 1 869 členů.
Průměrný věk členů ÖAV činí 42,7 let a zhruba odpovídá průměrnému věku obyvatel v celém Rakousku. Mládež do 30 let tvoří 31 % členské základny, podíl žen v Alpenvereinu se v posledních letech zvyšuje a v roce 2019 byl cca 44 %.
Statistiky opakovaně dokládají, že zájem o program ÖAV je stále rostoucí. Roste počet těch, kteří preferují pohyb v horách při dodržování pravidel bezpečného chování, posilujícím momentem je uctivé chování k přírodě, k horským chatám a chodníkům nebo ke značeným nebo zajištěným cestám atd.

Zdroj: Rakouský Alpenverein, www.alpenverein.at


Alpenverein

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2019.
K 31. 12. 2019 bylo u ALPENVEREIN.CZ, českého zástupce sekce Innsbruck, poprvé zaregistrováno více než 30000 členů – počet registrovaných se zastavil na hodnotě 30 272. Navýšení oproti roku 2018 činí 683 členů. Během posledních devíti let (od 31.12.2010) narostl počet členů o 12 864 členů.
Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ v roce 2019 zůstal stejný jako v roce 2018 – je to 42,2 let. Zvýšil se počet registrovaných rodin – dnes je u ALPENVEREIN.CZ registrováno 1581 rodin z Česka i ze Slovenska, počet členů rodiny se přitom pohybuje od 2 do 7 členů.
Hlavním důvodem zájmu o členství v Alpenvereinu v Česku je pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství. V Česku a na Slovensku posílil zájem o využívání slev při ubytování na chatách v Alpách, v zimě jsou stále více vyhledávány jednoduše vybavené zimní prostory tzv. Winterraum. Významným momentem je i široká nabídka slev, které členům ALPENVEREIN.CZ poskytují výrobci outdoorového vybavení v celé republice.


Alpenverein