MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO ČLENY ALPSKÉHO KLUBU–ALPENVEREIN.CZ - OD ROKU 2019 NOVĚ

alpenverein.cz

Od 1.ledna.2019 dochází ke změnám u mimořádných výhod, které více než 10 let získávali noví členové ALPENVEREIN.CZ. Po dohodě s vedením sekce v Innsbrucku budou dosavadní výhody rozšířeny i na stávající členy tj. rozšíří se počet těch, kteří získají členství v ALPENVEREIN.CZ zdarma. Měsíčně budou vylosováni vždy 4 členové (2 noví členové a 2 stávající členové), kteří získají členství zdarma. Současně bude každý druhý měsíc vylosováno 5 členů, kteří získají zdarma celoroční odběr časopisu lidé&HORY a 5 členů, kteří získají celoroční odběr časopisu Turista.
Začátkem března 2019 proběhlo v centrále Alpského klubu v Praze 5 první kolo vylosování výše uvedených zajímavých výhod, které získávají členové Alpského klubu - ALPENVEREIN.CZ. Všichni vylosovaní obdrží ceny do 30.4.2019.


JMÉNO číslo průkazu ÖAV datum platby
2x členství AV2019 zdarma – noví členové
uhrazené členské poplatky budou vráceny
Breburdová Nina608-1139552.1.2019
Hasnedl Marek608-11637619.2.2019
2 x členství AV2019 zdarma - stávající členové
uhrazené členské poplatky budou vráceny
Nohejl Lukáš608-01300715.1.2019
Jašek Jan608-02447913.2.2019
5 x předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2019
bude zasíláno na adresu člena ÖAV
Klozar Jan608-9937608.1.2019
Kališ Jakub608-01029821.1.2019
Petýrek Lubomír608-02819928.1.2019
Průcha Radek608-05477512.2.2019
Novobilský Jiří608-04442720.2.2019
5 x předplatné časopisu TURISTA na rok 2019
bude zasíláno na adresu člena ÖAV
Janů Jiří608-9937509.1.2019
Peč Aleš608-99379021.1.2019
Tomčík Roman608-9609754.2.2019
Řeháková Iva608-00711012.2.2019
Štulík Martin608-07390125.2.2019